յղում անդրանիկից, այն մասին, ինչպէս օգտագործել էսէսէյջ֊ը, որ աւելի ապահով լինես ամն աած֊ից (եւ այլ հարձակւողներից)։

#գաղտնիութիւն #անվտանգութիւն #աած #էսէսէյջ #էկրանահան #յօդուած

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)