շունչ կտրուելու չափ՝ https://discuss.pixls.us/t/darktables-filmic-faq/20138

նաեւ պարզ ա ինչ նկատի ունէր կոսենկօ֊ն դեհանսերի ոչ գծային հաշուարկներին յղելով։

#դարքթէյբլ #ֆիլմիկ #ֆոտո #ժապաւէն #թուանշային

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)