2024-07-08-24071703

աղբիւր

#ռետրօհամակարգչութիւն

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ ռետրօհամակարգչութիւն