2024-03-04-22362798

դառը թէ՞ նէյտրալ։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)