2023-10-09-20261269

երբ մեր տունը դեռ կառուցւում էր։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)