2023-01-22-16874992

մտածէք, արդե՞օք դուք high conflict մարդ չէք՝ https://www.youtube.com/watch?v=Q-wwXhbwfrA

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)