աստուատ, ես չգիտէի՝

https://en.wikipedia.org/wiki/Heisenbug

@{https://xn–69aa8bzb.xn–y9a3aq/users/Shekspir55} @{https://xn–69aa8bzb.xn–y9a3aq/users/vgratian}

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)