2021-09-14-5828809

իսկ դուք իմ անգլերէն հոսքին հետեւո՞ւմ էք։ էնտեղ էլ անկապ բաներ եմ ռեշէյրում, գուցէ հաւէս կոնտակտներ գտնէք, կամ գուցէ հետաքրքի։

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)