2021-09-05-5650798

գիշերուայ սէթը՝

https://toobnix.org/w/f3fe9219-7e62-4b7b-ad48-01c3d18a6b60

#անոնռադիո #անոնռադիօ #լսելիք #էլեկտրոնային

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ անոնռադիո  անոնռադիօ  լսելիք  էլեկտրոնային