2021-09-05-5641102

էսպէս՝

https://soundcloud.com/inkyfromthetape/2021-09-04-anonradio

#անոնռադիո #անոնռադիօ #սէթ #լսելիք #էլեկտրոնային

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ անոնռադիո  անոնռադիօ  սէթ  լսելիք  էլեկտրոնային