2021-08-16-5214628

[աղբիւր](https://soylentnews.org/article.pl?sid=21/08/14/2214209

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)