այստեղ

բնօրինակ ծմակուտում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)