էս թանդըրբըրդը ինչ լաւն ա էլի։ դէ ես հիմնական մէյլս ալփայնով եմ ստուգում։

իսկ ամերիկեանի մէյլը դէ ջիմէյլ ա, ու դէ ջիմէյլի վեբը ահաւորն ա, իսկ դէ թանդըրբրդով շա՛տ լաւ ա աշխատում։ անհամեմատ աւելի հարմար քան վեբով։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)