իսկ ես իլիկ մտայ այսօր։ երեւի մի ամսուց շատ ա չէի մտել։

մտայ, ծանօթ մարդ չտեսայ։

մի աղջիկ էր նստած երկու տղայի հետ, ու ինչ֊որ զամբիւղում բաներ էր նայում։

ու գլուխն իջեցրել էր, ու ինձ թուած թէ ծանօթս ա, բայց վստահ չէի։

ու տէնց գրեթէ վստահ լինելով որ նա չի, ցածր ասացի իր անունը մի քանի անգամ, նա չլսեց, բայց իր կողքի տղաներից մէկը լսեց, ասաւ որ իրեն են դիմում։

տէնց խօսեցինք, բայց ես դէ չմնացի։

դէ եթէ մենակ լինէր կը մնայի։

իսկ տէնց կը կը լինէի, ոչ թէ նոյնիսկ երրորդ աւելորդը, այլ չորրորդ աւելորդը։

ու տէնց։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)