Յանըմ թէ Հայրենիքի հողն էլ պիտի փոխանակուի բադրիջանի մարգի նման… քառակուսի մետրով, բաշ նա բաշ։

վանոն գրում էր, թէ տարածութիւնը միշտ չի քառակուսի մետրով չափւում, ու բոլոր քառակուսի մետրերն իրար հաւասար չեն։

ժամանակն էլ, ըստ այնսթայնի, տարածութեան պէս ա։

ու գիշերուայ ժամանակը թանկ ա, անկապ չեն ծախսում։

#գիշեր #ժամանակ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)