ես զուտ կուլտուրա չունեմ կանչելու հանդիպման։

այսօր։

էնքան չունեմ որ մտքովս չի անցնում։ առաջարկել։

նոյնիսկ եթէ ուզեմ։ ու եթէ գիտակցեմ որ ուզում եմ, որը միշտ չի։

ու դժուար թէ փոխուի մօտակայ ժամանակ։

ես ոչ մէկին չեմ ասում հանդիպենք։

ես էլ տէնց եմ սովորել։ կներէք։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)