բայց իսկապէս էլի, ամենաիսկական սոցիալական ցանցերը սրանք են, դիասպորան ու մաստոդոնն են, ու համ էլ իսկապէս ցանց են, ոչ թէ աստղ, ուր կայ կենտրոն ու կլիենտներ։

ամենաիսկական սոցիալականն են, որովհետեւ շփման մասին են, ոչ թէ գովազդի, լայքը կամ հետեւելը որպէս մարկետինգային մանիպուլացիա օգտագործելու, եւ մէջբերման համար լռեցուելու մասին։ եւ ոչ թէ մարդկանց տուեալները ծախելու մասին են։

աստուած, էս իմ թուարկածները հակաուտոպիա են։

այդքան ակնյայտ ա։ ու այդքան ոչ ընկալելի՞։ հոգոց։ #համացանց։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)