ախտունգ՝ եթէ ծելեում չեմ, ապա մարտկոցի լիցք եմ խնայում, գուցէ, ապա գտէք ինձ ջաբերով, իսկ եթէ շատ եմ խնայում, ապա գտէք ինձ ջաբերի ընկերական հաշուով (ով կարայ)։ երբ հնար կայ՝ միշտ անմիջապէս պատասխանում եմ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)