— … ու քրիստոնեայ արաբներն ու մահմեդական արաբները լիբանանում, ու քրիստոնեայ հայերը լիբանանում, ինչքան էլ ինձ հեռու այդ ամէնը չի թւում, աստո՜ւած, ի՞նչ քրիստոնեայ, ի՞նչ մահմեդական…

#զրոյց

բայց լրիւ այլ բանի մասին էր զրոյցը։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)