մէկն ասում էր, թէ տիպա «ես էյջիստ խոզ չեմ, բաց եմ, կարողանում եմ ինձնից լաւ փոքր աղջիկների հետ դէյթուել», տէնց ուզում եմ ասել՝ գնա եօթանասուն տարեկան տատիկ կպցրու, էդ ժամանակ կասեմ, թէ հա, բաց ես, իսկապէս։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)