2018-07-10-3184646

կրկին ասեմ որ գործից դուրս աշխատելու հաւէսս անհետացել ա։ կներէք, ազատ նախագծեր, ես ուզում եմ մարդամէջ լինել, ու ջրիկանալ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)