ասեմ ձեզ որ ես զինուած եմ եղել ու ջրել եմ ու ջրուել եմ, ու էդ ահաւոր հաւէս էր։ նաեւ ասեմ ձեզ որ էն քեարթը ով պատուհանները բաց բարձր երաժշտութեամբ շրջում ա գիշերները էլի ես եմ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)