— գիշերը կապուել էիր։ հիմա նոր հեռախօս եմ գտել, չէի նկատել, բա՞ն էր եղել։ — չէ, պարզապէս շատ էի խմել, այդ պատճառով, էլ շատ չեմ խմի։ — մմ… գնա՞նք էն քո սիրած սրճի տեղը։ — չէ, չեմ ուզում։ — լաւ, կներես։

#զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)