էս ծնողներն ամէն ձեւ բացատրում են մեզ, որ իրենց հետ չկիսուենք, որ իրենց չի լինի վստահել, որ իրենք մեր ընկերը չեն, բայց մենք միեւնոյնն ա յամառօրէն չենք ընդունում իրենց ուղերձները։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)