ինչ֊որ օպտիմիստական եմ այսօր, ամէն ինչ լաւ կը լինի, հայերը կը սովորեն ապակենտրոնացուած կայքեր օգտագործել, որովհետեւ կամաց կամաց ձեռք կը բերեն շփման մշակոյթ, հայաստանը լաւ, հաւէս երկիր ա լինելու, տարբեր ոլորտներում զարգացած, ու շատ հետաքրքիր, չկարգին։ ամէն ինչ լաւ ա լինելու։

https://www.youtube.com/watch?v=VBZQw1j1Jko

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)