մանաւանդ փոքր հանգոյցի համար լաւ կը լինէր ունենալ մի ասպեկտ, ուր բայ դեֆոլթ բոլոր իւզերները մտնում են որ մաստոդոնի նման լոկալ թայմլայն լինի։ ասենք հիմա նորեկները իրար կարող ա չգտնեն։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)