աաա, սպանիչ ա, ssh֊ը կարողանում ա ստանդարտ մուտքից տուեալ վերցնել ու տանել ցանցով։

tar -cf - env/novation | ssh arnet.am "cd /tmp; tar -xf -"

բնականաբար, կարելի ա նաեւ կոմպրեսիան օգտագործել։

https://github.com/norayr/home_sweet_home/blob/master/scripts/ssh_sync.sh #ցանց #իւնիքս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)