jack-ը վերջն ա, ֆանթու֊ում ոչ մի ձեւ չէր աշխատում մօտս, դեբիանում փորձեցի մակի վրայ, ու իսկապէս, աուդիո հոսքը լինում ա փայփլայնով ռաութ անել տարբեր էֆեկտներով, շա՛տ հաւէս ա։ վերջն ա։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)