մինուայլ, ադրբեջանը, թուրքիան ու ղազախստանը մի ամիս առաջ նախիջեւանում զօրավարժութիւններ են անց կացրել, ութ հազար հոգի կազմով։ հետ են մղել հաւանական հակառակորդի յարձակումը։ իսկ ո՞վ ա հաւանական հակառակորդը։ իսկ ո՞ւմ հետ ենք մենք ետմ֊ում ընկերութիւն անում։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)