ահաւոր ուզում եմ վիգէն արմանի միջոցառումից գրել, մտքերով կիսուել, մի երկու հոգու պատմել եմ՝ գոհարին ու զոլեանին՝ ով ձեռքի տակ եղաւ, բայց չեմ կարողանում գրել՝ հա գործ, գործ, կամ յոգնած եմ, լաւ չեմ գրում։ ուզում եմ գրել սակայն։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)