2017-08-21-2706089

— ժապաւէնով այսքան շատ չխկացնո՞ւմ ես։ — ես միշտ չէ որ իրար հետեւից չխկացնում եմ, բայց երբ չխկացնում եմ՝ դա կաֆեինում է։

#զրոյց #կաֆեին #ժապաւէն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ զրոյց  կաֆեին  ժապաւէն