ինձ դուր է գալիս իմ հասցէագիրքը՝ բոլորը մականուններով են, ոչ մի ռեալ տեղեկատւութիւն չկայ՝ սիլուեր, իմանդէս, պինգուին, կատու, տանամասի, աչ, բիգ, սամս, դինջ, ձախ, քսելջեն, օշկա, ֆոտոբիո։ շատ հաւէս է։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)