աջ անարխիստները քուէարկում են աջերին, քանի որ դէ, աջ են, իրենց գաղափարներին աւելի մօտ է, ձախ անարխիստները քուէարկում են ձախերին, ով աւելացնում են բիւրոկրատիա եւ պետութեան խառնուելու ոլորտները։ որը ինչ֊որ անհասկանալի պատճառով իրենց պետութիւն չունենալու գաղափարախօսութեան հետ կոնֆլիկտի մէջ չի մտնում։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)