այն որ ասում էի որ մարդիկ յօրինուած մարդկանց հետ են յարաբերւում, ուզում եմ ասել, գիտէք, ինչների՞դ է էդ իրականը պէտք, յօրինուածի հետ աւելի հեշտ է։ ասենք վերցրէք էդ ձեր յօրինուածին ու գնացէք բաթում, ամառ է։ չէ ես լուրջ եմ, իրականին թողէք հանգիստ, տենց իրեն էլ աւելի լաւ կը լինի, ձեզ էլ աւելի լաւ կը լինի։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)