մտածում եմ՝ գրում էի, որ յարաբերութիւններ մենթեյն անելու համար լաւ է մի «էթնոսից», միջավայրից, կեցութիւնից լինելը։ բայց միւս կողմից՝ մարդկանց հետաքրքրում են այլ մարդկանց կեցութիւնները, այլ աշխարհները։ հիմա եթէ երկու տարբեր աշխարհի մարդ ըկներանում են, դա ենթադրում է դրանց ասիմիլյացիա՞ն, կամ «թոյլի» մի աշխարհից՝ միւս տեղափոխումը, կամ աշխարհների միքս ստեղծելը, կամ ընկերութեան խափանո՞ւմ։ բռռռ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)