հաւանական է, որ գունային հարմոնիան ոչ թէ բացայայտուող օբյեկտիւ իրականութիւն է, ինչպէս կարծում էին Նիւթոնն եւ իր հետեւորդները, այլ մեր էսթետիկական գիտակցութեան յատկութիւն, ինչպէս հակուած էր կարծել Գյոթէն։ հարմոնիան գոյութիւն չունի մեր ընկալումից դուրս, ինչպէս նաեւ դրանից դուրս գոյութիւն չունի գոյն հասկացութիւնը։

#քաղուածք #գիրք #գոյն

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)