ինձ թւում է, թուիթերը ինձ ամենամօտ տեղը չէ։ այսօր աւելի լաւ է թուիթերի հետ քան առանց դրա, ու հա, հաւէս է ռիըլ թայմ ջրիկանալը, արձագանքելն ու արձագանք ստանաքը, հաւէս է կապ պահելը։ հաւէս է որ թուիթերն ունի աւելի յստակ արտայայտուած «ինքնութիւն», ի տարբերութիւն ֆբ֊ի։ ֆբ֊ն աւելի «մուլտիկուլտուրիզմ»֊ական է, նեգատիւ իմաստով։

ինձ թւում է ինձ աւելի մօտ կը լինէր ինչ֊որ ռեդիթոտ հայ համայնք։ սակայն այդպիսի համայնք երեւի չկայ։

մի հատ համեմատաբար երկար փոստ եմ գրում, տեսնեմ ինչ֊որ վիճակի կը բերե՞մ որ հրապարակեմ։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)