2017-06-03-2589953

— մենք այնքան լաւ միասին ապրում էինք մեր սովետակա՛ն, սոցիալիստակա՛ն հանրա… — դուք մի քիչ առաջ ինչ֊որ բան էիք ասում լռութեան մասին։

#զրոյց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ զրոյց