նոյն տեղում, եւ գրեթէ նոյն ժամին ինչպէս այս նկարում, բայց ժապաւէնը՝ ֆուջիքրոմ վելվիա 50, սլայդային։

ու տենց։

ժապաւէն՝ FUJICHROME Velvia 50 RVP  խցիկ՝ Mamiya ZE-2  ոսպնեակ՝ Mamiya Sekor E 28mm F3_5  տեսածրիչ՝ Konica Minolta DiMAGE Scan Dual IV  վայր՝ սեւան  սեւանի գրողների տուն