2017-02-14-2431798

բարի առաւօտ՝ ջերի լի լիւսի հետ՝ https://www.youtube.com/watch?v=86XuL69w-Zk #առաւօտ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ առաւօտ