արեւմուտքում ընդունուած է խուսափել վիճելի պնդումներ անելուց, նոյնիսկ երբ դրանք այնքան էլ վիճելի չեն(արդե՞օք ես հիմա վիճելի պնդում եմ անում)։ ասենք հիմա կարդում եմ ծրագրային ճարտարագիտութեան մասին գիրք, նկարագրում է որոշ դէպքում որն է վատ ոճը։ եւ չի անում պնդում, այլ հարց է տալիս՝

Do these add to the program clarity and readability? We believe the answer is no. (արդե՞օք սա աջակցում է ծրագրի պարզութեանը, յստակութեանն ու ընթերնելիութեանը։ կարծում ենք որ ոչ։)

իսկ հարցին պատասխանելիս էլի խուսափում են պնդում անելուց։

#քաղուածք #կուլտուրա (այն որն իրենք ունեն) #ոճ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)