գիտէ՞ք ինչ կապ կայ դոներ քեբաբի, մր․ գիրոսի, եւ շաւերմա֊ի միջեւ։

դոներ նշանակում է՝ սփին(spin, turn)։ գիրոս նշանակում է՝ սփին։ շաւերմա նշանակում է՝ սփին։

ջիրարէ՝ սփին իտալերէն։

ջիրո դʼ իտալիա՝ ինչպէս եւ թուր դէ ֆրանս․ պտոյտ մը։

իսկ կռահէք որն է «ջիրա սոլէ»֊ն ՝ ծաղիկ որ հետեւում է արեւին։ (:

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)