ես մտածում էի, այս աղճիկը տեսնես ո՞ր խցիկով ու ժապաւէնով է նկարներ անում, ու չի պիտակում իմանանք։

ենթադրում էի որ ինչ֊որ լաւ խցիկ է, որը ոչ միայն լոյսն է չափում, այլ աւտոմատ կարող է շաթերը կամ դիաֆրագման նշել։ քանի որ լոյսի սխալներ անում են մարդիկ, իսկ իր մօտ եւ սենեակներում, եւ դրսում, միշտ ճիշտ լոյս է։

ինքնանկարներն իր մեծացնում էի որ հասկանամ ի՞նչ խցիկ է,վերջը մի նկարի վրայ եղաւ տեսնել՝ զենիթ է, պարզւում է։ հին ու հասարակ զենիթ։ ո՞վ կը մտածէր։

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)