վանաձորի քեյ֊էֆ֊սի֊ում թուիսթերը ամենատաքն է հայաստանում։

քանի որ մարդ չկայ, հանգիստ երկար տաքացնում են։

վայր՝ վանաձոր