2016-04-20-1985268

անդրոիդի պատկերասրահ ծրագիր թոյլ է տալիս ստանալ նկարի նիշքի անունը, եւ չափսերը։ այօսի նման ծրագիրը չի տալիս, ոչ մէկն, ոչ միւսը։

#անդրոիդ #այօս

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ անդրոիդ  այօս