ուրեմն ապպա֊ի փողը ստացայ, չէի ուզում գրպանում պահել, տարայ իմ բանկ։ ասացին՝ էդ որտեղի՞ց քեզ այդքան փող։ ասացի՝ ապպա֊ից։ ասացին՝ դէ թուղթը տուր որ իրենցից ստացել ես։

հարցրի՝ ի՞նչ է փոխուել, առաջ այդպիսի հարցեր չէիք տալիս։ ասացին՝ կբ֊ի պահանջն է, ուզում են հետեւել կանխիկի շրջանառութեանը։

#կբ #բանկ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)