որդանենք Մարիօ֊ի ստորերկրրեայ աշխարհի մոտիւներով երգ ունեն։ (: բասն անում է՝ նանա֊նանա֊նանա նանա֊նանա֊նանա (((: #մարիօ #որդան #electricyerevan (սոյն գրառմամբ վարպետ համբսը բացում է վերոյիշեալ պիտակը սփիւռքում)։ ու տենց

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)