2015-04-18-13721

— իսկ գուցէ ես չեմ գնում գիւղամէջ մարդամէջ, որ ինձ միայնակ չզգամ։