2014-11-26-1167956

ամենահեռու թռչող թղթից օդանաւը՝ https://www.youtube.com/watch?v=EDiC9iMcWTc

#օդանաւ #թուղթ

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)

պիտակներ՝ օդանաւ  թուղթ