Համակարգն անուանել են «Դեմոն» քանի որ այն լեզւում որ նա օգտագործում էր(APL) նիշքերի անունները չէին կարող լինել բաւական երկար, որ տեղաւորեն «Դեմոնսթրեյշն» բառը՝ առաջին վարկածի առանց երեւակայութեան մտածուած անուանումը։ Հետագայում, ոգեւորութեան ճիգի արդիւնքում, ԱյԲիԷմ֊ից գործընկերը կը փոխի անուանումը, պահպանելով սատանայական թեման եւ դարձնելով այն «Դեմոն»֊ից «Լիւցիֆեր», որը պարունակում է կրիպտոգրաֆիային վերաբերող բառախաղ։

անգլերէն

#կրիպտօ #ստիւեն֊լեւի #քաղուածք #գիրք #ֆեյսթել

բնօրինակ սփիւռքում(եւ մեկնաբանութիւննե՞ր)